CalFresh

Maaari ba akong makatanggap ng karagdagang tulong sa pagkain para sa aking mga anak dahil sa COVID?

Oo Nagbibigay ang County ng karagdagang mga benepisyo ng stamp ng pagkain upang mapalitan ang mga pagkain na matatanggap ng mga bata kung nasa paaralan sila. Ang mga batang wala pang anim na taong kwalipikado ay makakatanggap ng isang EBT card sa koreo sa Hulyo 2021. Ang mga batang nasa paaralan ay makakatanggap ng kanilang mga kard sa Setyembre 2021. Ang bawat bata ay tatanggap ng magkakahiwalay na kard.  

Ang mga bata na nasa full-time na pag-aaral ng distansya ay maaaring makatanggap ng hanggang $ 123 bawat buwan. Ang mga bata na nasa part-time na distansya na pag-aaral ay maaaring makatanggap ng hanggang sa $ 68 bawat buwan. Mangyaring i-aktibo kaagad ang EBT card ng iyong anak. Kung nagkakaproblema ka, tawagan ang EBT helpline sa 1-877-328-9677 o bisitahin Website ng P-EBT

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.