CalFresh

Magbabago ba ang aking mga benepisyo dahil sa COVID-19?

Oo Ang iyong mga benepisyo ay malamang na tumaas. Kung hindi mo pa nakukuha ang maximum na halaga ng CalFresh para sa laki ng iyong sambahayan, makakakuha ka ng isang karagdagang halaga upang makatanggap ka ng hindi bababa sa maximum na halaga ng benepisyo. Kung mayroon kang mga anak na nakakakuha ng libre o nabawasan ang mga pagkain sa gastos mula sa kanilang paaralan, dapat kang makatanggap ng isang karagdagang benepisyo ng CalFresh upang mabawi ang pagkawala ng mga pagkain.  

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.