CalWorks

Kailangan ko bang gumawa ng mga aktibidad sa kapakanan-sa-trabaho habang ang COVID-19 pandemya?

Depende. Karamihan, kung hindi lahat ng mga aktibidad, ay hindi maaaring gawin ligtas sa ilaw ng pananatili ng Gobernador sa kaayusan ng bahay. Dapat malawak na bigyan ng mga county ang mga kahilingan na "mabuting dahilan" na nagpapahintulot sa iyo na magpatuloy na makatanggap ng tulong at hindi makumpleto ang mga kinakailangan sa kapakanan-sa-trabaho. Kung pinarusahan ka ng iyong lalawigan para sa hindi pagsunod, mangyaring makipag-ugnay sa aming tanggapan para sa tulong. Ang mga county ay may malawak na paghuhusga upang payagan kang ayusin ang iyong parusa sa pamamagitan ng pag-sign ng isang "plano sa paggamot" upang ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga benepisyo. 

 

Sa ilang mga pangyayari, maaari ka pa ring makatanggap ng pangangalaga sa bata kahit na hindi mo mahigpit na sundin ang iyong plano sa kapakanan-sa-trabaho. 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.