Paano Makipag-ugnay sa Amin

Ang Mga Serbisyong Ligal ng Hilagang California (LSNC) ay isang programang serbisyong ligal na pinopondohan ng federal, estado at lokal na nagbibigay ng libreng representasyong sibil sa mga kliyente na may mababang kita sa 23 mga lalawigan sa Hilagang California.

Ang LSNC ay mayroong walong lokal na tanggapan, sa mga sumusunod na lokasyon at lalawigan:

  • Sacramento - Lokal na tanggapan na naglilingkod sa Sacramento County.
  • Matingkad na pula - Lokal na tanggapan na naglilingkod sa Amador, Calaveras, El Dorado, Nevada, mga lalawigan ng Placer at Sierra.
  • Chico - Lokal na tanggapan na nagsisilbi sa mga county ng Butte, Colusa, Glenn at Plumas.
  • Eureka - Lokal na tanggapan na nagsisilbi sa mga lalawigan ng Del Norte, Humboldt at Trinity.
  • Redding - Lokal na tanggapan na nagsisilbi sa mga county ng Lassen, Modoc, Shasta, Siskiyou at Tehama.
  • Vallejo - Lokal na tanggapan na naglilingkod sa lalawigan ng Solano.
  • Ukiah - Lokal na tanggapan na nagsisilbi sa mga county ng Lake at Mendocino.
  • Gubat - Lokal na tanggapan na nagsisilbi sa lalawigan ng Yolo.