Paano Makipag-ugnay sa Amin

Ang Legal Services of Northern California (LSNC) ay isang pederal, estado at lokal na pinondohan na programa ng mga serbisyong legal na nagbibigay ng libreng representasyong sibil sa mga kliyenteng mababa ang kita sa 23 county sa Northern California.

Ang LSNC ay mayroong walong lokal na tanggapan, sa mga sumusunod na lokasyon at lalawigan:

  • Sacramento - Lokal na tanggapan na naglilingkod sa Sacramento County.
  • Matingkad na pula - Lokal na tanggapan na naglilingkod sa Amador, Calaveras, El Dorado, Nevada, mga lalawigan ng Placer at Sierra.
  • Chico - Lokal na tanggapan na nagsisilbi sa mga county ng Butte, Colusa, Glenn at Plumas.
  • Eureka - Lokal na tanggapan na nagsisilbi sa mga lalawigan ng Del Norte, Humboldt at Trinity.
  • Redding - Lokal na tanggapan na nagsisilbi sa mga county ng Lassen, Modoc, Shasta, Siskiyou at Tehama.
  • Vallejo - Lokal na tanggapan na naglilingkod sa lalawigan ng Solano.
  • Ukiah - Lokal na tanggapan na nagsisilbi sa mga county ng Lake at Mendocino.
  • Gubat - Lokal na tanggapan na nagsisilbi sa lalawigan ng Yolo.