Capital Pro Bono (CPB)

Ang Capital Pro Bono (CPB) ay isang programang ligal na "pro bono" na batay sa boluntaryong nagbibigay ng libreng tulong sa mga bagay na ligal na sibil sa mga kliyente na may mababang kita na naninirahan sa rehiyon ng Sacramento. Ang Capital Pro Bono ay tinatawag na Voluntary Legal Services Program (VLSP). 

Mula noong 1981, sa pamamagitan ng mapagbigay na tulong ng libu-libong mga boluntaryo mula sa lugar ng ligal na lugar ng Sacramento, ang CBP ay nagbibigay ng tulong sa mga kliyente na may mga problema sa mga lugar ng pagkalugi, mga kasanayan sa pagkolekta ng utang, mga pangangalaga ng mga bata, mga problema sa trabaho, mga tala ng kriminal na naubos, at marami iba pang mga usaping ukol sa batas ukol sa sibil.

Capital Pro Bono (CPB)
1860 Howe Avenue Sacramento
Sacramento, CA 95825
Estados Unidos

Numero sa telepono
Libreng tawag:
Ano ang dapat dalhin

Anumang mga dokumento na nauugnay sa iyong problema.

Aksesibilidad

Tumawag sa tanggapan para sa tukoy na tirahan o tulong.

paradahan

Park sa "E" Street (2-oras na limitasyon, walang metro).