Executive Office | Kagawaran ng Pananalapi

Ang Executive Office ay lokasyon ng gitnang tanggapan ng LSNC para sa lahat ng mga usapin ng ehekutibo at negosyo. Ito ang lokasyon ng opisina ng Executive Director, Deputy Directors, Regional Counsel, Development Office, at Kagawaran ng Pananalapi.

Executive Office | Kagawaran ng Pananalapi
517 - 12th Street
Sacramento, CA 95814
Estados Unidos

Numero sa telepono
paradahan

Park sa "E" Street (2-oras na limitasyon, walang metro).