Health Program Counselling at Advocacy Program (HICAP)

Nagbibigay ang mga Serbisyo ng HICAP ng Hilagang California ng mga serbisyo sa pagpapayo at adbokasiya para sa Mga Makikinabang sa Medicare na naninirahan sa mga sumusunod na 9 na lalawigan:

Health Program Counselling at Advocacy Program (HICAP)
505 - 12th Street
Sacramento, CA 95814
Estados Unidos

Numero sa telepono
Aksesibilidad

Tumawag sa tanggapan para sa tiyak na tirahan o tulong. Kung ikaw ay bingi o mahirap pakinggan o may mga kundisyon na nagpapahirap sa pakikipag-ugnay sa telepono at ginusto na makipag-ugnay sa aming tanggapan sa pamamagitan ng email, mag-click dito. 

paradahan

Park sa "E" Street (2-oras na limitasyon, walang metro).

Pagkalungkot

Porma ng hinaing ng HICAP