Programa sa Pangkalusugan ng LSNC

Programa sa Pangkalusugan ng LSNC
515, 12th Street
Sacramento, CA 95814
Estados Unidos

Numero sa telepono
Mga kaso na hinahawakan namin

Ang programang Pangkalusugan ng LSNC ay tumutulong sa mga kliyente sa buong Hilagang California na may mga ligal na problema na nauugnay sa pagkuha at pagpapanatili ng mga serbisyong pangkalusugan. Ang programa ng LSNC Health ay mayroong pagpopondo upang matulungan ang mga kliyente sa aming tradisyunal na lugar ng serbisyo at mga kliyente na nakatira sa mga sumusunod na lalawigan: Sutter, Yuba, Alpine, Mono, Inyo, Santa Cruz, San Joaquin, Santa Barbara, Ventura, at Colusa. Kung hindi mo nakikita ang iyong lalawigan na nakalista, mangyaring pumunta sa Website ng Health Consumer Alliance upang hanapin ang tulong-ligal sa iyong lalawigan.  

Ano ang dapat dalhin

Anumang mga dokumento na nauugnay sa iyong problema (ngunit subukang gumawa ng isang appointment sa telepono).

Aksesibilidad

Tumawag sa tanggapan para sa tukoy na tirahan o tulong. Kung ikaw ay bingi o mahirap pakinggan o may mga kundisyon na nagpapahirap sa pakikipag-ugnay sa telepono at ginusto na makipag-ugnay sa aming tanggapan sa pamamagitan ng email, mag-click dito