Maaari ba akong makakuha ng CalFresh?

Ang mga indibidwal at pamilya na may mas mababang kita ay kadalasang kwalipikado para sa CalFresh. Ang CalFresh ay tinatawag ding food stamps. Maaari kang mag-aplay para sa CalFresh sa sa personal sa iyong lokal na tanggapan ng welfare, sa pamamagitan ng telepono sa 1-877-847-3663, o online sa Mga BenepisyoCal

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.