Maaari ba akong makakuha ng SSI at CalFresh?

Oo. Ang mga taong tumatanggap ng Supplemental Security Income (SSI) ay maaaring makakuha ng CalFresh. Nagbago ang batas noong Hunyo 2019.  

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.