Tumutulong ka ba sa ibang mga benepisyo ng gobyerno tulad ng IHSS at Social Security?

Oo ginagawa namin. Tumutulong kami sa mga pagtanggi, pagwawakas, at pagbabawas ng oras ng IHSS. Makakatulong kami sa mga sobrang bayad sa Social Security, mga pagwawakas (pagkawala ng iyong mga benepisyo), at mga kaugnay na isyu. Hindi namin matutulungan ang mga tao na mag-aplay para sa Social Security.  

 

Maaari kaming makatulong! Makipag-ugnay sa isang lokal na tanggapan ng LSNC upang makausap ka namin at makita kung ano ang maaaring gawin upang matulungan ka.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.