Anong pagkain ang makukuha ko sa CalFresh?

Maaari kang makakuha ng hindi nakahanda na pagkain sa anumang grocery store o farmers market na kumukuha ng CalFresh. Kung ikaw ay 60 taong gulang o mas matanda, o may kapansanan, maaari kang makakuha ng inihandang pagkain mula sa mga grocery store at restaurant na kumukuha ng CalFresh.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.