Magbabago ba ang aking mga benepisyo dahil sa COVID-19?

Oo. Dapat tumaas ang iyong mga benepisyo. Makakakuha ka ng karagdagang halaga dahil sa COVID. Ang iyong mga karagdagang benepisyo dahil sa COVID-19 ay maaaring lumabas sa iyong EBT card sa ibang oras kaysa sa iyong mga regular na benepisyo. Ang estado ay nagpapasya bawat buwan kung ang karagdagang benepisyong ito ay magpapatuloy.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.