Magbabago ba ang aking mga benepisyo dahil sa COVID-19?

Oo. Dapat tumaas ang iyong mga benepisyo. Makakakuha ka ng karagdagang halaga dahil sa COVID. Ang iyong mga karagdagang benepisyo ay maaaring lumabas sa iyong EBT card sa ibang oras kaysa sa iyong mga regular na benepisyo. Ang huling COVID na emergency allotment ay ibibigay sa Marso 26, 2023. 

 

Pagkatapos ng Marso 2023, makukuha mo lang ang iyong regular na pagbabayad sa CalFresh. Hindi ka makakakuha ng anumang karagdagang bayad. Siguraduhin na nasa iyong county ang iyong kasalukuyang kita at mga gastos upang mabigyan ka nila ng tamang halaga ng mga benepisyo.  

 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.