Maaari ba akong makakuha ng CalWORKs?

Ang CalWORKs ay isang programa na nagbibigay ng pera sa mga taong buntis at mga pamilyang may mga batang may mas mababang kita. Maaari kang mag-aplay para sa CalWORKs sa iyong lokal na tanggapan ng welfare ng county o online sa Mga BenepisyoCal.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.