Kailangan ko bang gumawa ng mga aktibidad sa kapakanan-sa-trabaho habang ang COVID-19 pandemya?

Oo. Idineklara ng estado na tapos na ang COVID-19 public health emergency. Ang mga tatanggap ng CalWORKs ay dapat na ngayong lumahok sa Welfare-to-Work maliban kung sila ay exempt o may magandang dahilan. Maaari pa ring humingi ng mabuting dahilan ang mga kalahok kung pinipigilan ng COVID-19 ang paglahok sa Welfare-to-Work sa loob ng isang panahon.  

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.