Gaano katagal makakakuha ng mga pagbabayad sa CalWORKs ang isang nasa hustong gulang?

Karamihan sa mga nasa hustong gulang ay maaaring makakuha ng CalWORKs sa loob ng 48 buwan. Simula Mayo 1, 2022, ang mga nasa hustong gulang ay maaaring manatili sa CalWORKs grant sa loob ng 60 buwan. Kahit na ikaw ay "nag-time out" bilang isang may sapat na gulang, ang iyong mga anak ay makakatanggap pa rin ng mga bayad. 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.