Gaano katagal makakakuha ng mga pagbabayad sa CalWORKs ang isang nasa hustong gulang?

Karamihan sa mga nasa hustong gulang ay maaaring makakuha ng CalWORKs sa loob ng 60 buwan. Kahit na ikaw ay "nag-time out" bilang isang may sapat na gulang, ang iyong mga anak ay makakatanggap pa rin ng mga bayad. 

 

Ang mga buwan kung kailan hindi kasama ang nasa hustong gulang ay hindi binibilang sa 60-buwang limitasyon sa oras. (Tingnan ang "Ano ang Welfare to Work Activities and Rules"). Ang mga buwan ay aalisin mula sa 60-buwan na oras sa orasan ng tulong kung ang suporta sa bata ay kinokolekta para sa magulang, at kung ang magulang ay nakakumpleto ng isang programa ng GED o iba pang programang katumbas ng mataas na paaralan.

 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.