Mga proteksyon sa pabahay, mga singil sa medikal, tulong sa pag-upa