Ang aking kasero ay nagbigay sa akin ng maraming abiso kamakailan. Anong ibig nilang sabihin?

Humingi ng ligal na payo kung hindi mo naiintindihan ang isang paunawa mula sa iyong may-ari. Kung ikaw ay nasa lugar ng serbisyo ng LSNC, mangyaring Makipag-ugnayan sa amin. Kung nakatira ka sa labas ng lugar ng serbisyo ng LSNC, mangyaring hanapin ang iyong pinakamalapit na tulong legal dito

 

Kung nakatanggap ka ng tatlong araw na paunawa, narito ang a factsheet na may ilang pangkalahatang impormasyon tungkol sa iyong mga opsyon. 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.