Makakasama ba sa aking katayuan sa imigrasyon ang pagkuha ng pagsubok o paggamot sa COVID-19?

Noong Marso 13, kinumpirma ng pamahalaang federal na ang bagong patakaran sa pagsingil ng publiko ay hindi isasaalang-alang ang paggamot at pagsubok para sa COVID-19 (kahit na bayaran ng Medi-Cal para sa pagsubok at paggamot). 

 

"Ang batas ng Public Charge ay hindi pinaghihigpitan ang pag-access sa pagsusuri, pagsuri, o paggamot ng mga nakakahawang sakit, kabilang ang COVID-19. Bilang karagdagan, hindi pinaghihigpitan ng panuntunan ang pag-access sa mga bakuna para sa mga bata o matatanda upang maiwasan ang mga sakit na maiiwasan ng bakuna. "Para sa karagdagang impormasyon sa mga programang panlipunan para sa mga imigrante, mangyaring bisitahin ang Ang site ng CRLAF.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.