Maaari ba akong parusahan ng county kung hindi ko gagawin ang kanilang sinasabi?

Karamihan sa mga county ay maaaring parusahan o parusahan kung tatanggihan mo ang isang alok sa trabaho, tumanggi na gumawa ng isang trabaho o programa sa pagsasanay, o labagin ang isang tuntunin ng county nang sinasadya. Maaaring ihinto ng county ang iyong mga pagbabayad sa GA o sabihin sa iyo na hindi ka maaaring mag-apply muli sa loob ng ilang yugto ng panahon. Kung sa tingin mo ay hindi patas, siguraduhing mag-apela at humingi ng pagdinig. Ang impormasyon sa pagdinig ay nasa likod ng iyong paunawa.  

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.