Maaari ba akong mag-apply para sa Medi-Cal kung mayroon akong Medicare?

Oo. Ang Medi-Cal ay gagana sa iyong saklaw ng Medicare. Maaari mong bawasan ang iyong buwanang premium ng Medicare sa zero at alisin ang karamihan sa mga gastos mula sa bulsa.  

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.