Kwalipikado ba ako para sa Medi-Cal?

Ang Medi-Cal ay ang health care insurance program para sa mga indibidwal na mababa ang kita na nakatira sa California. Tinatawag ng ibang mga estado ang kanilang programang Medicaid. Dapat kang maging kuwalipikado sa pananalapi para sa Medi-Cal. Karamihan sa mga nag-iisang indibidwal ay magiging kwalipikado para sa Medi-Cal kung ang kita ay mas mababa sa $1,676 bawat buwan. Karamihan sa mga mag-asawa ay magiging kwalipikado kung ang kanilang kita ay mas mababa sa $2,267 bawat buwan. Kung ikaw ay may mga kapansanan, ang iyong kita ay maaaring bahagyang mas mataas. 

 

Maaari kang maging kwalipikado para sa Medi-Cal kahit na mayroon kang mga asset. Inilipat ng estado ang limitasyon ng asset ng Medi-Cal mula $2,000 hanggang $130,000 para sa isang indibidwal at mula $3,000 hanggang $195,000 para sa mag-asawa para sa karamihan ng mga programa ng Medi-Cal.

 

Kung kailangan mo ng health insurance, dapat kang mag-apply kaagad. Susuriin ka nila para sa lahat ng programang Medi-Cal at ilalagay ka sa pinakamahusay para sa iyong pamilya. Maaari kang mag-aplay para sa Medi-Cal sa iyong opisina ng welfare ng county or online.  

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.