Maaari ba akong kunin ng aking manggagawa sa IHSS upang makuha ang aking bakuna sa COVID?

Oo. Maaaring gamitin ng mga tatanggap ng IHSS na may oras para sa medikal na samahan upang makakuha ng mga bakuna sa COVID-19. Ang mga tatanggap ng IHSS na walang mga oras ng medikal na accompaniment ay maaaring makakuha ng isang beses na pagbabayad ng provider ng hanggang dalawang oras para sa accompaniment upang makakuha ng bakuna para sa COVID-19. Maaari itong ilapat nang retroactive hanggang Enero 1, 2022 at available hanggang Hunyo 30, 2022. 

 

Para makuha ang bayad na ito, dapat kumpletuhin at isumite ng mga provider ang Form para sa Claim ng Medikal na Accompaniment para sa COVID-19 at pirmahan mo (ang tatanggap) ang form. Ang oras ng medikal na kasamang ito ay hindi maaaring tumaas ang mga oras ng IHSS nang higit sa maximum na ayon sa batas.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.