Hindi ako sumasang-ayon sa bilang ng mga oras na ibinigay nila sa akin. Ano angmagagawa ko?

Maaari mong hamunin ang kabuuang bilang ng mga oras o anumang pagbawas sa bilang ng mga oras sa pamamagitan ng paghahain ng apela. Makakahanap ka ng impormasyon tungkol sa mga apela sa likod ng iyong paunawa. Kung hindi ka nakatanggap ng paunawa, maaari mong kumpletuhin ito porma ng apela

 

Para sa karagdagang impormasyon kung paano maghanda para sa isang pagdinig, i-download o tingnan ang factsheet na ito

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.