May filing fee ba?

Kakailanganin mong magsumite ng bayad na $435* sa korte maliban kung kwalipikado ka para sa isang waiver ng bayad. Tingnan kung kwalipikado ka para sa a waiver ng bayad sa pamamagitan ng pagsagot sa isang aplikasyon na isasama sa iyong petisyon. Kailangan mo ring punan ang isang order

 

*sa Disyembre 2021

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.