Ano ang gagawin ko pagkatapos kong matanggap ang utos ng hukuman?

Card ng Social Security: Dahil sa kamakailang pagbabago sa patakaran, pinapayagan ka ng Social Security Administration na baguhin ang iyong marker ng kasarian nang hindi nagbibigay ng medikal o legal na patunay ng pagbabago ng kasarian. Ang mga taong gustong i-update ang kanilang "sex marker" ay kailangang mag-apply para sa isang kapalit na Social Security card. Ang Social Security ay nagpapahintulot sa aplikante na makilala ang sarili bilang lalaki o babae, kahit na ito ay iba sa iyong iba pang mga dokumento ng pagkakakilanlan. Tandaan na hindi ipinapakita ng mga Social Security card ang iyong kasarian. Ang Social Security ay may mga plano na lumikha ng isang hindi binary o "X" na pagtatalaga sa hinaharap.  

 

Lisensya sa Pagmamaneho: Maaari mong dalhin ang iyong utos ng hukuman sa DMV para baguhin ang iyong gender marker sa iyong driver's license o ID.

 

Sertipiko ng kapanganakan: Para baguhin ang iyong birth certificate kung ipinanganak ka sa California, pumunta sa www.cdph.ca.gov at pumunta sa Pagwawasto at Pag-amyenda sa mga Vital Records. Kung ipinanganak ka sa labas ng California, maaari mong hanapin ang proseso ng iyong estado para sa pag-amyenda sa mga sertipiko ng kapanganakan dito: https://transgenderlawcenter.org/resources/id/state-by-state-overview-changing-gender-markers-on-birth-certificates

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.