Paano kung ako ay wala pang 18 taong gulang?

Ang mga menor de edad ay maaaring mag-file ng gender marker at pagpapalit ng pangalan ng mga papeles na may partisipasyon ng isa o higit pang mga magulang. Ang proseso para sa mga menor de edad ay depende sa kung mayroon kang isang sumusuportang magulang o mga magulang.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.