Ano ang proseso ng pagpapalit ng aking pangalan upang umayon sa aking pagkakakilanlan sa kasarian?

Upang maghain ng mga papeles na nagpapalit ng iyong pangalan at marker ng kasarian upang umayon sa pagkakakilanlan ng iyong kasarian, kakailanganin mong punan ang isang serye ng mga dokumento na nagsasaad kung saan mo gustong palitan ang iyong pangalan at marker ng kasarian at ihain ang mga ito sa korte. Dapat mong gamitin ang iyong legal/patay na pangalan kapag pinupunan ang mga dokumentong ito. Ang ilang mga korte ay nagpapahintulot sa iyo na mag-file nang personal, at ang ilan ay mangangailangan sa iyo na magpadala ng koreo sa iyong mga form o gumawa ng appointment. Tawagan ang civil division sa iyong lokal na courthouse para malaman.

 

Maaari mong suriin ang korte gabay sa tulong sa sarili or Makipag-ugnayan sa amin.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.