Maaari ba akong makakuha ng kapalit na benepisyo ng CalFresh kung ang aking pagkain ay naging masama sa panahon ng isang sakuna?

Oo. Maaari kang makakuha ng kapalit na CalFresh kung nawalan ka ng pagkain dahil sa sunog, baha, malawakang pagkawala ng kuryente o iba pang mga kaganapan bilang resulta ng isang natural na sakuna. Dapat kang makipag-ugnayan sa iyong lokal na tanggapan ng welfare sa loob ng 10 araw upang iulat ang pagkawala.  

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.