Maaari ko bang tanggalin ang aking rekord kung nasa probasyon pa ako?

Sa pangkalahatan, hindi. Gayunpaman, ang mga taong naghahanap ng expungement batay sa pagiging isang bumbero ay maaaring maagang wakasan ang kanilang probasyon, parol, o pinangangasiwaang pagpapalaya kung matukoy ng hukom na hindi nilabag ng tao ang mga tuntunin ng pangangasiwa.

 

Ang ibang tao ay maaaring magsampa ng petisyon (kahilingan) sa korte para hilingin na matapos ang iyong probasyon nang maaga. Kadalasan ay ayaw ng mga hukom na tapusin nang maaga ang probasyon maliban kung may talagang magandang dahilan, lalo na kung wala pang kalahati ng probation sentence ang natapos.

 

Pinaikli ng batas noong 2021 (AB 1950) ang ilang termino ng probasyon. Sa ilalim ng AB 1950, ang probasyon ay dapat tumagal lamang ng isang taon para sa mga paghatol ng misdemeanor at dalawang taon para sa mga paghatol ng felony. May mga pagbubukod na nagbibigay-daan para sa mas mahabang panahon ng probasyon. Kung nagsilbi ka ng mas maraming oras sa iyong kasalukuyang sentensiya sa probasyon kaysa sa oras na pinapayagan ng AB 1950, maaaring natapos na ng batas ang iyong probasyon. Maaaring gusto mong suriin sa iyong probation officer o sa isang abogado (lalo na kung ang iyong probation officer ay nagsasabi na ikaw ay nasa probasyon pa rin).

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.