Maaari ko bang tanggalin ang aking rekord kung nasa probasyon pa ako?

Sa pangkalahatan, hindi. Gayunpaman, maaari kang maghain ng petisyon (kahilingan) sa korte upang hilingin na matapos nang maaga ang iyong probasyon. Madalas na ayaw ng mga hukom na tapusin nang maaga ang probasyon maliban na lang kung may talagang magandang dahilan, lalo na kung wala pang kalahati ng probation sentence ang natapos.

 

Gayunpaman, pinaikli ng isang bagong batas (AB 1950) ang ilang termino ng probasyon. Sa ilalim ng AB 1950, ang probasyon ay dapat tumagal lamang ng isang taon para sa mga paghatol ng misdemeanor at dalawang taon para sa mga paghatol ng felony. May mga pagbubukod na nagbibigay-daan para sa mas mahabang panahon ng pagsubok. Kung nagsilbi ka ng mas maraming oras sa iyong kasalukuyang sentensiya sa probasyon kaysa sa oras na pinapayagan ng AB 1950, maaaring natapos na ng batas ang iyong probasyon. Maaaring gusto mong suriin sa iyong probation officer o isang abogado (lalo na kung ang iyong probation officer ay nagsasabi na ikaw ay nasa probasyon pa rin).

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.