Maaari ba akong magtrabaho at panatilihin ang aking SSI?

Oo, kung hindi ka kumikita ng labis na pera. Dapat mong iulat ang anumang kita, kabilang ang kita sa pagtatrabaho, na iyong natatanggap. Kailangan mong mag-ulat buwan-buwan upang maisaayos ng Social Security ang iyong tseke sa SSI.  

 

Mayroong iba't ibang mga patakaran para sa mga taong nakakakuha ng mga benepisyo ng SSI at SSDI. Sumangguni sa Redbook ng Social Security para sa pinaka-napapanahong impormasyon.  

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.