Paano ko ipapakita na ako ay may kapansanan?

Kailangan mong magbigay ng mga medikal na rekord na nagpapakita na mayroon kang matinding kapansanan o kapansanan na naglilimita sa iyong kakayahang magtrabaho. Gumagamit ang Social Security ng ibang pamantayan para sa mga matatanda at bata. Kung wala kang doktor, maaaring ipadala ka ng Social Security sa kanilang mga doktor para sa mga consultative examinations. Gumagamit ang Social Security ng mga listahan o mga kahulugan ng mga kapansanan upang matukoy kung ikaw ay may kapansanan.  

 

Mga Listahan ng Pang-adulto

Mga Listahan ng Bata  

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.