Kwalipikado ba ako para sa mga benepisyo ng Unemployment Insurance?

Ang mga taong nawalan ng trabaho ay maaaring mag-aplay para sa mga benepisyo sa seguro sa kawalan ng trabaho. Ang Employment Development Department (EDD) ang nangangasiwa sa unemployment insurance program. Narito ang ilang sitwasyon kung saan maaari kang mabigyan ng kawalan ng trabaho:

  • Inalis ka ng employer mo
  • Pinaalis ka ng amo mo
  • Hindi ka maaaring magtrabaho dahil sa isang sakuna
  • Nagbitiw ka sa iyong trabaho ngunit nagkaroon ng "magandang dahilan" na dahilan at gumawa ng mga makatwirang pagtatangka na panatilihin ang iyong trabaho

Maaari kang mag-aplay para sa mga benepisyo online

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.