Paano ko ibe-verify ang aking trabaho para makuha ang mga benepisyong nauugnay sa pandemya?

Sa panahon ng pandemya, nagbigay ang EDD ng mga benepisyo para sa mga empleyado at mga indibidwal na self-employed na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Nagpadala ang EDD ng mga abiso na humihiling sa mga taong iyon na i-verify ang kanilang trabaho bago ang pandemya upang matiyak na ang EDD ay nagbayad lamang ng mga benepisyo sa mga karapat-dapat na tao. Dapat kang tumugon sa kahilingan ng EDD o maaari kang singilin ng sobrang bayad. Mangyaring tingnan ang aming madaling gamiting factsheet na nagdedetalye ng mga dokumentong makapagpapatunay ng trabaho. 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.