Sino po kami

Ang misyon ng Mga Serbisyong Ligal ng Hilagang California ay upang magbigay ng de-kalidad na ligal na mga serbisyo upang bigyan ng kapangyarihan ang mga mahihirap upang makilala at talunin ang mga sanhi at epekto ng kahirapan sa loob ng aming komunidad, mahusay na paggamit ng lahat ng magagamit na mapagkukunan.

Sa loob ng higit sa 60 taon Legal na Serbisyo ng Hilagang California (LSNC) ay nakikipaglaban para sa mga karapatang sibil ng aming mga kliyente. Ang LSNC ay ang malakas na tinig na patuloy na nagsasalita sa ngalan ng aming mga kliyente na nakatira sa aming mga komunidad, kahit na ang estado at lokal na "mga lambat para sa kaligtasan" para sa mga mahihirap ay patuloy na gumuho.

Karamihan sa mga tanggapan ng ligal na tulong na bumubuo ng Mga Serbisyong Ligal ng Hilagang California ay nagsimula bilang isang offshoot ng isang boluntaryong programa o isang espesyal na proyekto ng pagbibigay. Ang pinakalumang programa ay nagsimula sa Sacramento County noong 1956. Sa loob ng maraming taon ang mga tanggapan ng Sacramento, Auburn, Woodland, Solano, Chico, Redding, Eureka at Ukiah ay mga independiyenteng samahan na nilikha lamang upang makinabang ang mga residente na may mababang kita sa kanilang partikular na mga pamayanan. Ngayon, ang lahat ng magkakaibang mga programang ligal na tulong na ito ay isinama ngayon bilang isang buo sa isang samahan. Ang aming mga serbisyo ay ibinibigay sa mga mamimili sa 23 mga hilagang lalawigan ng California, kasama ang aming pinakamalaking tanggapan at tanggapan ng administratibong matatagpuan sa Sacramento.

Nagbibigay ang LSNC ng kritikal na serbisyong ligal sibil sa sampu-sampung libong mga nangangailangan at mahihinang na mga indibidwal, habang nakikipagtulungan din sa kumplikado, sopistikadong adbokasiya — sa pamamagitan ng paglilitis, batas, adbokasiyang pang-administratibo, at gawain sa pagpapaunlad ng pamayanan — na may makabuluhang positibong epekto para sa aming buong pamayanan ng kliyente sa ang mga lugar ng abot-kayang pabahay, mga benepisyo sa publiko, kalusugan, edukasyon, at mga karapatang sibil. Tumutulong ang LSNC sa libu-libong mga indibidwal na nangangailangan ng mga serbisyong ligal sibil bawat taon.

Upang makabanggit lamang ng isang halimbawa, noong 2018 hinamon ng LSNC ang isang ordinansa sa lungsod na naghahangad na limitahan ang pagsasalita at pag-uugali ng mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan. Nagpasiya ang isang korte federal na pabor sa mga kliyente ng LSNC, na ang konstitusyon ay labag sa konstitusyon at inatasan ang pagpapatupad nito.  

Paunawa ng LSNC Board DEC 2021

Taunang Ulat sa Taunang LSNC 2020

Taunang Ulat sa Taunang LSNC 2019

Taunang Ulat sa Taunang LSNC 2018