Paano Magdonate

Mag-donate Ngayon! Nagbibigay kami ng isang iba't ibang mga paraan upang magbigay. Taos-puso naming pinahahalagahan ang iyong kontribusyon sa suporta ng aming trabaho. Ang bawat kontribusyon ay nagdaragdag sa kakayahan ng Mga Serbisyong Ligal ng Hilagang California upang mas mahusay na mapaglingkuran ang mga mahihirap na pamilya at indibidwal na may ligal na problema.

Kung nag-donate ka online, maaari kang mag-donate sa pamamagitan ng Google Pay o Apple Pay, depende sa system na iyong ginagamit, o mag-click sa, "O pumili ng ibang paraan ng pagbabayad," upang mag-donate sa pamamagitan ng bank account o credit card. Maaari mo ring piliin ang Paypal para sa isang beses na donasyon.

Dahil nakatanggap kami ng grant mula sa pinondohan ng pederal na Legal Services Corporation, kinakailangan naming ipaalam sa iyo na ang lahat ng mga pondong natatanggap namin ay hindi maaaring gamitin sa anumang paraan na hindi naaayon sa Legal Services Corporation Act of 1974, gaya ng inamyenda noong 1977 (42 USC §§ 2996 et. seq.), Seksyon 509(h), PL 104-134, 110 Stat. 1321 (1996), mga regulasyon sa pagpapatupad nito (45 CFR § 1600 et seq.), at iba pang nauugnay na batas.