Paano Magdonate

Mag-donate Ngayon! Nagbibigay kami ng isang iba't ibang mga paraan upang magbigay. Taos-puso naming pinahahalagahan ang iyong kontribusyon sa suporta ng aming trabaho. Ang bawat kontribusyon ay nagdaragdag sa kakayahan ng Mga Serbisyong Ligal ng Hilagang California upang mas mahusay na mapaglingkuran ang mga mahihirap na pamilya at indibidwal na may ligal na problema.