Makakatanggap ba ng tulong ang mga indibidwal na naapektuhan ng mga bagyo noong 2023?

Oo, kahit na ang mga magagamit na karapatan at mapagkukunan ay nakasalalay sa kung saan ka nakatira. Kung nakatagpo ka ng anumang legal na isyu na may kaugnayan sa 2023 storms, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na tanggapan ng LSNC, tawagan ang aming walang bayad na linya ng kalamidad sa 1-800-660-3458, o magsumite ng online na kahilingan para sa tulong.

 

Disaster Flyer ng LSNC

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.