Saan humihingi ng tulong ang mga surivor ng Mill Fire (Weed, CA)?

Ang Roseburg Forest Products ay nagpapatakbo ng isang claim center para sa mga natamo ng direktang pagkalugi bilang resulta ng Mill Fire. Ang claim center ay bukas tuwing karaniwang araw sa pagitan ng 9 am at 5 pm simula Setyembre 13, 2022, sa Weed Community Center sa 161 East Lincoln Avenue sa Weed.

 

Maaaring makipagkita ang mga naghahabol sa isang independiyenteng administrator na maaaring magsimulang tumugon sa mga agarang pangangailangan, na kinabibilangan ng mga pondo para sa pansamantalang tirahan, damit, pagkain, transportasyon kung naaangkop, pangangalagang medikal, pangangalaga sa bata at nasa hustong gulang, at kabayaran para sa nawalang kita.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.