Ano ang espesyal na edukasyon?

Ang espesyal na edukasyon ay ang sistema ng edukasyon para sa mga batang may kapansanan. Ang edukasyong ito ay libre, at maaaring ituro sa isang silid-aralan ng pangkalahatang edukasyon, o isang hiwalay na silid-aralan, para sa lahat o bahagi ng araw. Tinutukoy ng batas ng California ang espesyal na edukasyon bilang ang espesyal na idinisenyong pagtuturo, nang walang bayad sa magulang, upang matugunan ang mga natatanging pangangailangan ng mga batang may kapansanan. Ang pagtuturo ay maaari ding ibigay sa tahanan, sa mga ospital at institusyon, at iba pang mga setting. Kasama rin dito ang pagtuturo sa pisikal na edukasyon.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.