Maaari ko bang tanggalin ang aking rekord kung ako ay napunta sa bilangguan?

Depende. Sa pangkalahatan, ang isang paghatol na nagreresulta sa isang sentensiya sa bilangguan ay gagawing hindi karapat-dapat ang paghatol na iyon para sa pagpapatalsik. Gayunpaman, may mga pagbubukod. Ang ilang mga pagbubukod ay kinabibilangan ng:

  • Ang mga indibidwal na lumahok sa California Conservation (fire) Camp Program habang nagsisilbi sa kanilang sentensiya sa bilangguan ay maaaring maging karapat-dapat na tanggalin ang mga paghatol na may kaugnayan sa sentensiya ng pagkakulong na iyon kapag sila ay nakalabas na sa bilangguan. 
  • Ang mga paghatol na karapat-dapat para sa pagbabawas ng Proposisyon 47 (mula sa felony tungo sa misdemeanor para sa ilang paghatol sa marijuana) ay maaaring maging karapat-dapat para sa expungement kapag ang felony ay naging isang misdemeanor, kahit na ang isang sentensiya sa bilangguan ay naihatid para sa hatol na iyon. 

 

Ang isang taong may higit sa isang paghatol at hindi nagsilbi sa oras ng pagkakulong para sa lahat ng mga paghatol, ay maaaring mapawalang-bisa ang mga paghatol na hindi nakakulong.

 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.