Maaari ko bang tanggalin ang aking rekord kung ako ay napunta sa bilangguan?

Siguro. Simula sa Enero 2023, ang katotohanang napunta ka sa bilangguan ay hindi pumipigil sa iyo na makakuha ng expungement. Narito ang ilang bagay na dapat malaman:

  • Karaniwan, kailangan mong maghintay ng 2 taon pagkatapos matapos ang pangungusap bago humingi ng expungement. Ang panahon ng paghihintay na ito ay nalalapat lamang sa mga krimen kung saan ka napunta sa bilangguan.
  • Kapag humihingi ng expungement sa korte, hindi ka maaaring magsilbi ng sentensiya para sa isang krimen o kasuhan ng paggawa ng krimen.
  • Hindi ka maaaring nasa ilalim ng mandatoryong pangangasiwa, o nasa parol o probasyon.
  • Hindi available ang expungement para sa isang krimen na nangangailangan sa iyong magparehistro bilang isang sex offender.

Mayroon ding isang espesyal na uri ng expungement kung lumahok ka sa isang karapat-dapat na programa sa paglaban sa sunog habang nagsisilbi sa isang sentensiya sa bilangguan. Maaari kang maging karapat-dapat na tanggalin ang mga paghatol na may kaugnayan sa pangungusap na iyon kapag pinalaya ka. Walang 2 taong paghihintay at maaari kang mag-aplay habang nasa probasyon, parol, o pinangangasiwaang paglaya.

 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.