Maaari ba akong magtrabaho at panatilihin ang aking SSDI?

Oo. Ang mga taong nakakakuha ng SSDI ay maaaring magtrabaho at panatilihin ang kanilang buong SSDI na suriin kung mananatili sila sa ilalim malaking aktibidad na nakakuha ng pakinabang. Ang mga panuntunan sa trabaho ng SSDI ay kumplikado ngunit pinapayagan ka nitong subukan ang trabaho bago magpasya na hindi ka na may kapansanan. Masusubok ng mga tao sa SSDI ang kanilang kakayahang magtrabaho sa isang panahon ng pagsubok sa trabaho bago sila lumipat sa pamantayan ng makabuluhang kapaki-pakinabang na aktibidad. Sumangguni sa Redbook ng Social Security para sa higit pang impormasyon sa pagtatrabaho habang nasa mga benepisyo ng SSDI, mga panahon ng pagsubok sa trabaho at makabuluhang aktibidad na kumikita,

 

Mayroong iba't ibang mga patakaran para sa mga taong nakakakuha ng mga benepisyo ng SSI at SSDI. Sumangguni sa Redbook ng Social Security para sa pinaka-napapanahong impormasyon. 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.