Magkano ang makukuha ko bawat buwan?

Depende ito sa laki ng iyong sambahayan at kita. Ang pinakamaraming makukuha ng isang tao ay $291 bawat buwan. Ang pinakamaraming makukuha ng dalawang tao na sambahayan ay $535 bawat buwan. Ang halaga ng benepisyo ay tataas kung marami kang tao sa iyong sambahayan. Ang pinakamataas na halagang ito ay maaaring bumaba kung ang isang tao ay may ibang pera tulad ng trabaho o iba pang kita.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.