Magkano ang makukuha ko bawat buwan?

Depende ito sa laki ng iyong sambahayan at kita. Ang pinakamaraming makukuha ng isang tao ay $250 bawat buwan. Ang pinakamaraming makukuha ng dalawang tao na sambahayan ay $459 bawat buwan. Ang pinakamaraming makukuha ng isang pamilya ay tataas kung mas maraming tao sa pamilya. Ang pinakamataas na halagang ito ay maaaring mabawasan kung ang isang tao ay may ibang pera tulad ng trabaho o iba pang kita.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.