Mayroon bang iba pang limitasyon sa pagtaas ng upa?

Oo, maaaring mayroon. Kung ang estado o ang iyong lokal na pamahalaan ay nagdeklara ng isang estado ng emerhensiya (hal: pagkatapos ng isang natural na sakuna tulad ng sunog o lindol), hindi maaaring magtaas ng upa ang mga panginoong maylupa ng higit sa 10% sa lugar kung saan nangyari ang sakuna. Depende sa kung saan ka nakatira, maaaring mayroon ding mga lokal na proteksyon sa nangungupahan na naaangkop sa iyo.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.