CalWorks

Nakakakuha ba ako ng dagdag na oras sa tulong dahil sa COVID-19 pandemya?

Oo, ang 48-buwan na limitasyon para sa mga tatanggap ng CalWORK ay tumigil para sa mga buwan ng Marso, Abril, Mayo at Hunyo. Ang mga taong ang oras sa tulong ay maubusan sa panahong iyon ay magpapatuloy sa pagkuha ng mga benepisyo hanggang Hunyo 2021.

Kung nais mo ng karagdagang impormasyon o kailangan ng tulong sa iyong kaso.

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.