Nakakakuha ba ako ng dagdag na oras sa tulong dahil sa COVID-19 pandemya?

Oo. Ang mga taong naubusan ng oras sa tulong sa panahong iyon ay patuloy na makakakuha ng mga benepisyo. Wala pa kaming matatag na petsa ng paghinto mula sa estado.   

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.