Maaari ba akong humingi ng tulong sa pabahay?

Ang mga pamilya ng CalWORKs ay maaaring makakuha ng Tulong sa Walang Tahanan. Ang Tulong sa Walang Tahanan ay nagbibigay ng hanggang 16 na araw ng pansamantalang pabahay, tulong sa deposito ng seguridad at ang iyong renta noong nakaraang buwan. Ang mga tatanggap ng CalWORKs ay maaari ding makakuha ng tulong mula sa Housing Support Program. Ang Programa sa Suporta sa Pabahay ay tumutulong sa upa upang makahanap ng bagong tahanan o manatili sa iyong kasalukuyang tahanan.

 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.